slovensko.sk
MENU
Vitajte na stránkach modulu Poskytovanie finančných prostriedkov ÚV SR

Modul otvorenej vlády má za cieľ zefektívniť proces poskytovania dotácií, ktorých gestorom, alebo správcom je Úrad vlády SR. Modul MOV-PFP zjednodušuje prácu poskytovateľom ako aj prijímateľom dotácií ich elektronizáciou a integráciou doterajších riešení. Výsledkom pre verejnosť je zvýšenie transparentnosti poskytovaním komplexných informácií o poskytnutých finančných prostriedkoch.

Pre žiadateľa o dotáciu modul poskytuje:

  • Komplexnú správu žiadostí o finančné prostriedky ÚV - podanie žiadosti, prikladanie príloh ku žiadosti, nastavenie notifikácií a podávanie dokladov počas priebehu čerpania dotácie.
  • Súhrnné informácie o čerpaní pridelených finančných prostriedkov v prehľadnej forme.

Pre zamestnanca Úradu vlády modul poskytuje:

Komplexnú správu výziev o finančné prostriedky ÚV - vytvorenie výzvy, schválenie záväznej metodiky, vyhodnotenie čerpania dotácie, vydanie rozhodnutia k žiadosti a zaujatie stanoviska ku návrhu výzvy.

Pre širokú verejnosť modul poskytuje:

  • Súhrnné informácie o čerpaní pridelených finančných prostriedkov v prehľadnej forme.
  • Pokročilé analytické funkcie s možnosťou vytvárania si vlastných zostáv a ich následné exportovanie v strojovo spracovateľnom formáte.

Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády  SR obsahuje procesy, ktoré vychádzajú z legislatívneho rámca tvoreného Zákonom č. 524 (PDF 344 KB) Z.z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a nadväzujúcich právnych predpisov (Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 15/2014 (PDF 218 KB), Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2014 (PDF 408 KB), Príloha k zákonu 524/2010 (PDF 390 KB), Vyhláška č. 21 (PDF 289 KB)). Procesy poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády obsahujú taktiež Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktoré sú riadené na základe podzákonných predpisov vychádzajúcich z princípov týchto mechanizmov stanovených poskytujúcimi krajinami.

 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť