slovensko.sk
MENU

Zoznam zverejnených služieb

>> Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti ÚV SR zastrešuje všetky činnosti od vytvorenia výzvy a záväznej metodiky, cez ich zverejnenie, podávanie a schvaľovanie žiadostí, prikladanie dokumentov ku žiadosti, poskytovanie informácií o žiadostiach, zverejňovanie prijímateľov finančných prostriedkov a činnosti spojené s realizáciou čerpania pridelenej dotácie. Prístup je povolený autentifikovaným aj neautentifikovaným používateľom (subjektom).

 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť