slovensko.sk
MENU
Zoznam projektov
Kultúrny inštitút Srbov na Slovensku PODUNAVLJE
Legerského 12
831 02

IČO: 42259631
Názov projektu: Genealogický s heraldický výskum príslušníkov bývalých srbských magnátskych rodov v Podunajsku – prvá etapa
Kód projektu: KNM-881/2016/1.4
1.4 výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
7 775,00 €
 
OV Csemadok
Farska 44
949 01

IČO: 00419591
Názov projektu: Stretnutie generácií- Generációk Találkozása
Kód projektu: KNM-1599/2016/1.3
1.3 podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
12 470,00 €
 
PRO VOBIS
Šoltésovej 3
811 08

IČO: 42357314
Názov projektu: Katalóg KOČOVNÉ KROJE
Kód projektu: KNM-1238/2016/1.1.2
1.1.2 neperiodická tlač
6 000,00 €
 
PRO VOBIS
Šoltésovej 3
811 08

IČO: 42357314
Názov projektu: KOČOVNÉ KROJE
Kód projektu: KNM-1237/2016/1.4
1.4 výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
17 100,00 €
 
Divadlo Thália Színház
Timonova 3
040 01

IČO: 31297862
Názov projektu: Podpora vystúpení divadla mimo svojho sídla
Kód projektu: KNM-1800/2016/1.2
1.2 aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
11 320,00 €
 
Úspech, n.o.
Čajakova 5
040 01

IČO: 35583711
Názov projektu: Sme si rovní, nie rovnakí (Píšu deti z Prešova, Košíc a Medzeva)
Kód projektu: KNM-1629/2016/3.5
3.5 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých sútˇaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín
12 780,00 €
 
Divadlo Thália Színház
Timonova 3
040 01

IČO: 31297862
Názov projektu: XI. Festival Thália
Kód projektu: KNM-1799/2016/3.1
3.1 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom
33 800,00 €
 
Biela voda, n.o.
Biela voda 2
060 01

IČO: 42092167
Názov projektu: Festival študentského remesla
Kód projektu: KNM-1741/2016/1.3
1.3 podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
25 205,00 €
 
"Casino Hont"
Hlavné námestie 20
936 01

IČO: 42426782
Názov projektu: Kultúrny portál www.ipolysag.sk
Kód projektu: KNM-1373/2016/1.1.3
1.1.3 elektronické médiá
2 610,00 €
 
Občianske združenie Kolysočka - Kolíska
Solivarská 70
080 05

IČO: 42239010
Názov projektu: Žyvot Dimitrija Kriška - Život Demetera Krišku - Ľuba Kráľová
Kód projektu: KNM-1811/2016/1.1.2
1.1.2 neperiodická tlač
3 340,00 €
 
 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť